Yabancılar için

Türkçe Eğitimi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye lisans ve lisansüstü eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girebileceği ve sonuçlarını kabul için başvururken kullacağı bir sınavdır.

Sınav Matematik, Geometri ve Sembolik İfadeler üzerine olan Temel Öğrenme Becerileri ve Türkçe Testi olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Kursu (TÖMER)

TÖMER Türkçe kursları A1, A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere toplam 6 seviyeden oluşmaktadır.

Öğrenciler her seviye sonunda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini test eden bir seviye belirleme sınavı ile değerlendirilir.

Üniversitelerimizde Türkçe lisans ve lisansüstü programlara kayıt olmak isteyen yabancı öğrencilerin en az C1 seviyesinde sertifikası olması gerekmektedir.