İkamet İzni için

MEB Onaylı Türkçe Kursu

Yabancıların ülkemize geliş amaçları doğrultusunda ilk başvuruda 2 yıl süre ile Kısa Dönem İkamet İzni verilmektedir.

Ülkemizde Türkçe Dil Kursuna kayıt yapan ve uygun konaklama koşullarına sahip olan öğrenciler Kısa Dönem İkamet İzni başvurusu yapabilirler. Başvuru yapan yabancı kişilerin ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport veya pasaport yerine kullanılabilen bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca gerekli görülen durumlarda Göç İdaresi ek bilgi veya belge isteyebilmektedir.

Standart prosedürde istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Son 6 ayda çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport veya yerine geçen belgeni aslı ve fotokopisi (Pasaportun Latin harfleri kullanılarak yazılmadığı durumlarda, yeminli tercümanlar veya resmi otoriteler tarafından onaylanmış çevirisi)
 • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
 • Noter onaylı kira sözleşmesi veya misafir olarak bir yerde kalınacaksa ev sahibinin noter onaylı taahhütnamesi
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösteren bir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Kendi ülkesinden alınmış doğum belgesi
 • Türkiye den alınmış sabıka kağıdı
 • Sağlık Sigortası
 • Misafir olarak kalınacaksa taahhütname veren kişinin maaş bordrosu
 • Otelde kalacaklar için kalınacak süre boyunca alınmış provizyon belgesi
 • Talep edilen ikamet izni periyodu boyunca, eğer yiyecek, konaklama veya sağlık harcamalarınız kamu idareleri tarafından karşılanıyorsa, ilgili belgeyi idareye bildirmeniz gerekmektedir.
 • 18 yaşının altında olunması ile ilişkin durumlarda, kişinin uzakta yaşayan anne babası veya yasal temsilcileri tarafından muvafakatname ve gerçek ve tüzel kişiler tarafından taahhütname verilmesi ve idareye gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yabancının yanında çocuğu bulunması durumunda babadan alınmış, apostil onaylı izin belgesi
Başvuru sürecinde talep edilen evrakları ve bilgileri 30 gün içinde göndermeniz gerekmektedir. Evraklarınız size tanınan sürede tamamlanmadığında, başvurunuz silinebilir ve ikamet izni ihlalleri söz konusu olabilir.
İkamet izni başvuruları için gereken belgeler hakkında aşağıdaki dökümanı kullanabilirsiniz: http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-izni-basvurulari-icin-gerekli-belgeler_350_361_3603_icerik

Başvuru Süreci ve Randevu

Ülkemizde kalmak isteyen yabancıların yapacağı ilk başvurular veya değişim için yapılan başvurular türüne ve amacına göre değişmektedir. Ülkemizde Türkçe Dil Kursuna katılmak ve bu sayede Kısa Dönem İkamet İzni almak isteyen kişiler başvurularını vize veya ikamet izinlerinin bitiş tarihinden önce yapmalıdırlar.
Kısa Dönem İkamet İznine başvuracak yabancı kişilerin formu eksiksiz doldurması ve gerekli belgeleri temin etmesi gerekmektedir. Formu doldurduktan sonra başvuru tarihi, zamanı ile başvuru numarası sistem tarafından oluşturulacaktır.
Başvurular ile ilgili gerekli ödemeler ödeme ofislerine, mal müdürlüklerine, Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylı bankalara yapılabilmektedir. Başvuru ve Kart ücretinin ödemelerinin ayrı ayrı yapılması, dekontlarının ayrı ayrı alınması gerekmektedir.
Kişiler ikamet izni başvuru formları ile sistem tarafından üretilen randevu tarihine kadar yasal olarak Türkiye’de kalma hakkına sahiplerdir. Ancak, bu belge Türkiye’ye giriş çıkış yapabilme hakkı garanti altına almamaktadır.
Randevu günü ve saatiniz geldiğinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü’nde bulunmanız gerekir aksi halde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Başvuruları iptal edilmemekte ve güncellenmemektedir. Yasal temsilcileri ile birlikte gelmeniz halinde bu kişilerin yasal temsilciniz olduğunu kanıtlayan belgeler getirmesi gerekmektedir.
Ülkemizde kalabilmek için gerekli şartları taşımanız ve başvurunuzun uygun bulunması durumunda ikamet izniniz başlamış bulunmaktadır. İkamet izni süreniz, vizenizin bitiş tarihine kadar devam etmektedir.

Resmi Çağrılara Cevap Verme Zorunluluğu

6458 sayılı kanunun 97. Maddesine göre, Göç İdaresi aşağıdaki durumlar için yabancıları çağırabilir:
 • Ülkemize ikamet etme ile ilgili gereken soruşturmalarda,
 • Ülkemizden ihraç kararı alınmasının gerektiği ve mümkün olduğu koşullarda,
 • Bilgilendirme yapılması gereken durumlarda.

Kişiler Göç İdaresi tarafından yapılan bu çağrılara cevap vermezse, Emniyet Güçleri tarafından çağrı yapılmadan tutuklanabilir.

İletişim

İletişim telefon ve e-posta aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu sebeple başvurularınız hakkında onay ve bilgi için geçerli bir e-posta adresi ve telefon numarası vermeniz gerekir.
Lütfen ikamet izin belgeleriniz ulaşana kadar e-posta gelen kutunuzu, ayrıca spam/junk kutunuzu düzenli aralıklar ile kontrol ediniz. “@goc.gov.tr” uzantılı e-posta adresleri dışındaki adreslerden gelen e-postalara itibar etmeyiniz.

(!) Yanlış beyanat vermeniz durumunda, hakkınızda yasal işlem yapılabilir, ikamet izni başvurunuz reddedilebilir, eğer hali hazırda ikamet izni verilmişse, 5237 sayılı ve 26/9/2004 tarihli Türk Ceza Kanunu’nun 206 numaralı maddesine göre iptal edilebilir. (2017)

İkamet İzni ile alakalı merak ettikleriniz için bizi her zaman arayabilirsiniz.